jillaw, teksty z maja 2012 roku

8 tekstów z ma­ja 2012 ro­ku – auto­rem jest jil­law.

Na­wet jeśli coś się kończy, to tyl­ko po to, aby mogło zacząć się coś no­wego. ..... 

myśl • 30 maja 2012, 22:09

SZCZĘŚCIE

czym jest ludzkie szczęście
to marze­nia zam­knięte w dłoni
cze­kające na od­po­wied­ni czas
aby mogły się spełnić

szczęście jest daw­nym spotkaniem
którym de­lek­tu­jesz się
leżąc pod kocem
po­daro­wanym przez ukochaną osobę

szczęście to każdy uśmiech
zat­rzy­many w pamięci
kiedy pa­mięć już tylko [...] — czytaj całość

wiersz • 22 maja 2012, 07:53

Is­totą szczy­tu nie jest je­go wy­sokość lecz ten kto go wynosi..... 

myśl • 21 maja 2012, 23:52

Je­dynie si­wy włos ci przyrzek­nie nap­rawdę " przyszedłem i nie odejdę już...." 

myśl • 15 maja 2012, 23:43

W oknie

cze­kając na Ciebie
przechy­lam się od­ważnie w ok­nie
oczy ra­dośnie mrużę
gdy ma­jowe słońce
roz­grze­wa mo­je oczekiwanie

drżę cała w tęsknocie
bo wiem że jes­teś blisko
już słyszę pu­kanie
drzwi ot­wieram wzruszona

szedłeś
biegłeś
dotarłeś
przy­niosłeś

płaszcz z twoich po­całunków wkładam
otu­lam się nim na długo
by jut­ro znów
cze­kać na Ciebie w ok­nie
ma­jowym słońcem rozgrzana 

wiersz • 14 maja 2012, 07:38

Snem trącani

śnij o mnie
mój ry­cerzu senny
nieśmiale
pier­wszym spojrzeniem
od­kryj ciała roz­kosz ciepłą
ze mną zbudź się
biegnąc słońcu na powitanie
niech przez okien­nic szpary
z zazdrością
os­tatnim snem nas trąci
byśmy w so­bie zapodziani
nierozłącznie
jednocześnie
mog­li śnić cu­dow­nie znów 

wiersz • 12 maja 2012, 11:56

Gdy przyjdzie

a gdy już przyj­dzie ta miłość

co światy dwa ogarnie

i pie­szczo­tom swym granic

wyz­naczać nie wzbroni

to ciało i duszę

od­dam nie na marnie

i za­podzieje się pokrzepiona

w miłos­nej świata toni 

wiersz • 11 maja 2012, 11:13

PIESZCZOTY

w mo­jej dłoni ser­ce twoje
tak ro­zum­nie zabłąkane
bo wczo­raj­szych słów pieszczotą
wciąż jeszcze rozgrzane

a ty pro­sisz bym ustami
oczu twoich wciąż szukała
by do­tykiem mym zwabione
nie zasnęły już do rana

więc do­sięgam jak marzyłeś
i zdo­bywam cię wargami
oczy ,us­ta ,ciało całe
byś pa­miętał mnie latami 

erotyk • 10 maja 2012, 23:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność