jillaw, myśli

8 tekstów (myśli) – auto­rem jest jil­law.

dłonie ukocha­nej oso­by zaw­sze grzeją naj­mocniej
a gdy świeci słońce de­likat­nie mus­kają wiatrem 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 października 2012, 13:21

Przyk­re spra­wy nie stoją w ko­lej­kach, przyk­re spra­wy wchodzą bez kolejki... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 sierpnia 2012, 23:46

wspomnienie
gdy zo­baczyłam go po raz pier­wszy, był piękny, ideal­ny jak każdy nieznajomy....
gdy poz­nałam go bliżej stał się szarą masą ub­raną w codzienność... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 sierpnia 2012, 22:44

spośród spraw , które mężczyz­na i ko­bieta lu­bią wspólnie ro­bić na pier­wszym miej­scu po­winien być SEKS.... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 lipca 2012, 10:44

ON.....
dlacze­go jak sięga to przysięga
jak dos­ta­nie to przestanie? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 lipca 2012, 17:38

Na­wet jeśli coś się kończy, to tyl­ko po to, aby mogło zacząć się coś no­wego. ..... 

myśl • 30 maja 2012, 22:09

Is­totą szczy­tu nie jest je­go wy­sokość lecz ten kto go wynosi..... 

myśl • 21 maja 2012, 23:52

Je­dynie si­wy włos ci przyrzek­nie nap­rawdę " przyszedłem i nie odejdę już...." 

myśl • 15 maja 2012, 23:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność